Algemene Voorwaarden

Voor ferienparkebertswiese.de

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ferienparkebertswiese.de, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ferienpark Ebertswiese. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ferienpark Ebertswiese is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ferienpark Ebertswiese.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ferienpark Ebertswiese claimen of te veronderstellen.

Ferienpark Ebertswiese streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ferienpark Ebertswiese aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

  • Honden zijn toegestaan. Het uitlaten dient buiten de omheining plaats te vinden. Uitwerpselen op het Ferienpark van uw hond dient u te verwijderen.
  • Achtergelaten / vergeten goederen zullen 3 maanden worden bewaard. Zonder tegenbericht in deze periode zullen de goederen worden afgevoerd.
  • Boekingen kunnen 30 dagen voor aanvang van het verblijf kosteloos worden geannuleerd. Binnen de 30 dagen betaald u 20% van het boekings bedrag.
  • In de Bungalows, Finnhütten en alle andere gebouwen op het Ferienpark geldt een NIET roken policy.
  • Auto’s moeten na het uitladen geparkeerd worden op de parkeerplaats aan de voorzijde van het Ferienpark.
  • Stilte op de camping: Tussen 23:00 en 07:00 uur verwachten wij dat het stil is op de camping. Gasten horen elkaar niet te storen met radio, televisie of muziekinstrumenten. Wij verwachten dat er ook op andere uren geen overlast wordt bezorgd. Dus houd het volume van uw gesprekken en muziek tot een minimum.

Mochten de algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ferienparkebertswiese.de  op deze pagina.

Ferienpark Ebertswiese

Mevr. M.L. Harmsma-van Laar